Sunan Abu Dawood - Wills (Kitab Al-Wasaya)

Chapter Name Wills (Kitab Al-Wasaya)
Book Name Sunan Abu Dawood Sunan Abu Dawood
Writer Imām Abu Dawud al-Sijistani
Chapter Number 18
Total Hadith 23
Translation Arabic, English & Urdu
Baab Rehen Ke Ehkaam O Masail